Jak sprawdzić wiarygodność firmy?

Zalecam aby wykonać trzy kroki:

1) sprawdzić czy firma ma stronę w internecie
2) poszukać w wyszukiwarkach internetowych opinii
3) Poszukać czy firma jest w katalogu bezpiecznych i wiarygodnych przedsiębiorstw na ministerfinansow.pl
4) Zamówić raport z ministerfinansow.pl gdzie w niskiej cenie interesująca nas firma zostanie sprawdzona pod kątem istnienia i wypłacalności. Szczerze to świetna usługa dlatego warto wydać 90 zł na sprawdzenie firmy przez specjalistów.

Warto sprawdzać z kim robi się interesy przed rozpoczęciem współpracy. Każda firma tak robi aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji finansowych.

Co to jest Podatek Vat?

Podatek VAT, rzadziej zwany podatkiem od towarów i usług jest tzw. podatkiem od wartości naliczonej. Co to oznacza? Chodzi o ceny brutto i netto. Przyjętym jest, że jeśli dwoje biznesmenów rozmawia o cenach to zwykle chodzi o ceny netto? Dlaczego tak jest?

Składając deklaracje VAR-R rejestrujemy się jako płatnik VAT. Przypomnę, że nie koniecznie musimy być płatnikiem VAT. To zależy od nas i od charakteru prowadzonej przez nas działalności. Jeśli klasyfikacja naszej firmy (PKD) nas do tego obliguje, tak jak np. każdy rodzaj usług z zakresu „Doradztwa” to płatnikiem vatu być musimy. Skupimy się rzecz jasna na osobach które płatnikami sa.

Jak nam to ładnie wyjaśnia wikipedia jest podatek pośredni, pobierany na każdym kolejnym etapie obrotu towarami lub usługami (podatek obrotowy), którego konstrukcja zakłada brak kaskadowego nakładania się podatku poprzez zastosowanie mechanizmu odliczenia podatku pobranego w poprzednich etapach obrotu.

Dla osób nie mających styczności z podatkami definicja ta wydawać by się mogła czarną magią. Nic bardziej mylnego.

Najważniejszym jest wiedzieć, ze na VATcie nie zarabiamy.

Przy każdej firmie, gdzie mamy przychody i wydatki, możemy odliczyć podatek VAT naliczony nam przy zakupie produktów dzięki którym potem uzyskamy przychód.

Jak go odliczyć? Do tego już potrzebujemy, by nasza firma zarabiała. Dzieje się tak, ponieważ do naszej ceny (netto) naliczamy podatek VAT w Polsce równy 23%.

Kwotę owego podatku musimy potem zwrócić do Urzędu, bo założenie jest, że to konsument ostateczny go opłaci. My nim nie jesteśmy. I w zależności jak zdecydowaliśmy się w formularzu VAT-R, czy będziemy się rozliczać miesięcznie czy też kwartalnie, tak go oddajemy (Obydwie metody rozliczeń mają zwolenników).

Aby móc przejść dalej musimy nauczyć się rozróżniać podatek należny i podatek naliczony.

Podatek naliczony – kwota podatku VAT określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika przy nabyciu towarów i usług lub potwierdzających dokonanie przedpłaty, lub zapłaty za dany towar/usługę.

Podatek należny – kwota podatku VAT określona na fakturze wystawionej przez podatnika. Jest to podatek obliczany od wartości sprzedanych towarów i usług, który należy odprowadzić do urzędu skarbowego. Podatnik ma jednak prawo pomniejszyć to zobowiązanie o podatek naliczony.

I własnie w tym momencie wchodzi nasze tzw. „odliczanie od podatku”. Dokumentując fakturami zakup niezbędnych nam rzeczy do uzyskania przychodu(reguła ta jest zwykle naginana) wykazujemy, ile podatku VAT zapłaciliśmy naszym kontrahentom. I o właśnie tyle możemy pomniejszyć kwotę podatku należnego (który przy sprzedaży naszych usług my naliczyliśmy dla naszych klientów) którą mamy zwrócić do urzędu. Tak więc część z tego co wydaliśmy przy kupnie towarów, wracam nam do kieszeni. Krótko mówiąc jako przedsiębiorca operujemy cenami netto, a VATem po prostu obracamy.

Jak to rozumieć?

Jest to podatek który naliczamy do naszych usług/produktów. Przedstawię problem na przykładzie, powinno być bardziej zrozumiale.

Wytworzony przez nas produkt/usługę rzecz jasna należałoby sprzedać. Ustalamy więc cenę. Tylko jaką? Brutto czy netto? Warto jest się zastanowić czy produkt będzie sprzedawany dla przedsiębiorstw czy też dla klienta ostatecznego(konsumenta) niech to będzie naszego Pana Kowalskiego.

Zacznijmy od przedsiębiorstw. Tak jak pisałem wyżej, sprzedajemy pewnej firmie nasz produkt, niech to będzie krzesło w cenie 100 zł netto. Jako płatnik VAT-u musimy wystawić fakturę VAT dokumentującą z naszej strony zbycie, a ze strony kontrahenta nabycie towaru. Na tym dokumencie naliczamy podatek. Przedstawia się to w sposób następujący:

100zł netto * 1,23= 123 zł brutto

Sprawa jest prosta -> przesuwamy przecinek i po kłopocie. Jednak jak to zrobić w drugą stronę? A jak wyliczyć cenę netto posiadając jednie cenę brutto? Bardzo często ludzie po prostu odejmują 23% wartości, a to jest błąd. Bo to jest podatek naliczony (czyli na pewną całość równą jeden, nakładamy 23%). I w ten sam sposób musimy to wyliczyć. Po prostu odwracamy nasz wzór:

100 zł brutto / 1,23 = 81,30 zł netto

Pomyślałem, ze warto o tym wspomnieć, a teraz wracając do tematu mamy krzesło w cenie 123 zł brutto. I za tyle kupuje je od nas firma, która w danym czasie akurat mebluje biuro (czyli później wykorzysta to krzesło do uzyskania przychodu). Płaci nam za owe krzesło 123 zł. My kupno dokumentujemy poprzez wystawienie faktury VAT. I ten VAT potem musimy oddać do urzędu. Ale tak się składa, by wyprodukować drugie krzesło, potrzebujemy drewna. Kupujemy więc niech to będzie 1 metr sześcienny drewna z fakturą na cenę 123 zł brutto.

Dzięki temu udokumentowanego zakupowi przedstawiamy, że VAT, który nam zapłacił nasz klient, my potem „przekazaliśmy” przy zakupie materiałów. I w ten sposób płacimy cenę nie 123 zł za metr drewna, a 100 zł.

Mam nadzieję, że choć w niwielkim stopniu mój wywód pomógł wam zrozumieć cocnieco na temat podatków w naszym kraju. Za kilka dni napiszę równiez coś ciekawego, zapraszam do czytania.

Pamiętajmy ze na podatku VAT nie tracimy, po prostu nim obracamy i mamy możliwość odliczenia go przy kupnie materiałów nam niezbędnych.

Jak wypełnić formularz VAT-R?

Zanim złożymy wniosek o wpis do CEIDG musimy złożyć formularz VAT – R. Jest to dokument w którym oświadczamy czy będziemy płatnikami VAT czy też nie.

Formularz VAT-R znajdziemy w internecie.

Co zaznaczamy? Jak wypełnic?

Pozycja 27: zakreśla podmiot, który nie jest podatnikiem w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT (nie jest osobą prawną, jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej lub osobą fizyczną wykonującą samodzielnie działalność gospodarczą).

Pozycja 28: zakreśla podatnik, który posiada siedzibę działalności gospodarczej poza terytorium kraju.

Pozycja 29: zakreśla podatnik, który w trakcie rozpoczynania działalności gospodarczej nie posiada prawa do zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług ze względu na:

 • przewidywaną wysokość obrotów,
 • dokonywanie importu usług,
 • wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów,
 • dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca,
 • dokonywanie dostaw:
  wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem energii elektrycznej (PKWiU 40.10.10) i wyrobów tytoniowych w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, nowych środków  transportu, terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę, świadczenie usług prawniczych oraz usług w zakresie doradztwa, a także usług jubilerskich.

Pozycja 30: zakreśla podatnik korzystający ze zwolnienia przysługującego na mocy art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy o VAT, tzw. mały przedsiębiorca. Warto pamiętać, że podatnik ten nie ma obowiązku rejestrować się jako podatnik VAT, ale składając zgłoszenie rejestracyjne może zostać zarejestrowany jako „podatnik VAT zwolniony” – od 2013 r. zarejestrowani podatnicy VAT zwolnieni mogą zamiast rachunków wystawiać faktury (podając na tych dokumentach podstawę prawną zwolnienia).

Pozycja 31: zakreśla podatnik dokonujący sprzedaży wyłącznie zwolnionej od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1, z wyłączeniem pkt 3 i art. 82, który co prawda nie ma obowiązku rejestrowania się jako podatnika VAT, ale może zostać zarejestrowany jako „podatnik VAT zwolniony”.

Pozycja 32: zakreśla podatnik korzystający ze zwolnienia wymienionego w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy (rolnik ryczałtowy wykonujący dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze).

Pozycja 33: zakreśla podatnik rezygnujący ze zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 lub 9 – podatnik, któremu przysługiwało zwolnienie ze względu na wysokość obrotów i który z tego zwolnienia zrezygnował.

Pozycja 34: zakreśla podatnik rezygnujący ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy, czyli rolnik ryczałtowy.

Pozycja 35: zakreśla podatnik, który traci lub stracił prawo do zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 lub 9 (zwolnienie ze względu na wysokość obrotów).

Pozycja 36: zakreśla podatnik, który będzie dokonywał lub dokonuje sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy, czyli podatnik podatku od wartości dodanej z kraju Unii, który sprzedaje towar na rzecz polskich podmiotów, niemających obowiązku rozliczania VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Pozycja 37: zakreśla podatnik rezygnujący z opodatkowania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy, czyli podatnik, o którym mowa w poz. 36.

Pozycja 38: podaje się tutaj datę, od której podatnik będzie korzystał lub już korzysta ze zwolnienia lub od której traci prawo do zwolnienia lub rezygnuje z tego prawa.

NIP czy PESEL – co jest identyfikatorem podatkowym ?

Na  początku 2012 roku wszyscy podatnicy zostali podzieleni na dwie grupy, tak więc istnieją dwa identyfikatory podatkowe dzielące się na:

1. numer PESEL –  w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług (płatnik VAT);

2. numer NIP –  w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.

Tak więc 1 stycznia 2012 roku nasz NIP przeszedł w „tryb uśpienia” i jako osoby fizyczne posługiwaliśmy się przy rozliczeniach z Urzędem Skarbowym numerem PESEL. Jednak przy rejestracji działalności nasz numer identyfikacji podatkowej się uaktywnia i od tej pory będzie nam bardzo potrzebny (do faktur, ale o tym w FAKUROWANIE).

Osoby fizyczne rozpoczynające działalność gospodarczą, które podlegają wpisowi do (CEIDG), zgłoszenie identyfikacyjne potrzebne do uzyskania NIP składają w ramach wniosku o wpis do CEIDG. Jest to formularz CEIDG-1. CEIDG przesyła odpowiednie dane w nim zawarte do urzędu skarbowego wskazanego przez przedsiębiorcę. Powinno to nastąpić nie później niż w dniu roboczym następującym po dokonaniu wpisu. Informację zwrotną o NIP nadanym przedsiębiorcy naczelnik urzędu skarbowego ma obowiązek niezwłocznie przekazać do CEIDG (przykładowa decyzja NIP).

Po otrzymaniu takiej decyzji należy ją zachować, gdyż w sumie jak każdy jest to ważny dokument, który może się przydać w przyszłości. Bo nigdy nie wiemy co może się nam przydać.

Jak wypełnić wniosek CEIDG

Kiedy już zapali się żółta żaróweczka i wpadniemy na ten pomysł, w którym widzimy siebie pracujących w przyszłości, pracę, która pozwoli nam się spełniać i z pełną werwą oddawać pewnym celom, pojawia się problem. Często się słyszy, że Polska nie sprzyja przedsiębiorcom, a ogrom formalności i spraw do załatwienia przed rozpoczęciem jakiegokolwiek działania odstrasza wielu. To właśnie tutaj zaczynają się wątpliwości, a zarazem to jest ten przełomowy etap. Mój pierwszy biznes.

Zacząłem pisać mojego bloga, bo w tym miejscu byłem i przez to przechodziłem. I powiem wam szczerze, jest naprawdę warto.  Spróbuję jak tylko potrafię najbardziej wytłumaczyć i przeprowadzić was przez pierwsze kroki w świecie biznesu.

Z własnego doświadczenia wiem,  że dobrze mieć kogoś kto już przez to przechodził. Doradcę,  który nas poprowadzi poprzez zawiłości polskiego systemu ekonomicznego. Jeśli takiej osoby nie ma, to trafiliście w dobre miejsce.

Przejdźmy więc do rzeczy. Pojawił się pomysł, jakaś  idea. Pora na podjęcie kroków by rozpocząć swoją pierwsza działalność gospodarczą. Pierwszym krokiem przy podejmowaniu działalności gospodarczej jest wpis do CEIDG.

Ale najpierw kilka słów o terminie rozpoczęcia działalności gospodarczej. Ważnym jest, aby taką działalność rozpocząć nie w dowolnym dniu miesiąca, ale najlepiej na jego początku. Dlaczego?

Mianowicie składki ZUS (szczegółowiej o składkach w kolejnych postach) opłacamy do 10 dnia każdego miesiąca i obejmują one cały miesiąc. I tutaj ważna rzecz, jeśli nie chcemy płacić całej składki za kilka dni to działalność otwieramy na początku miesiąca. Bo jeśli rozpoczniemy np. 28 dnia miesiąca , to i tak musimy zapłacić za cały ten miesiąc, ale już za tydzień już trzeba będzie opłacić kolejną składkę za miesiąc kolejny.

Świetny poradnik jak wypełnić wniosek CEIDG napisał Rekin Finansów. Polecam aby wypełnić wniosek według jego rozbudowanego poradnika aby uniknąć przykrości.

Pod tym linkiem znajdziemy stronę rządową z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej: https://ceidg.gov.pl/

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna możemy  wybrać jeden z poniższych trybów postępowania:

 • Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie (podpisanie) go elektronicznie.
 • Bez logowania się do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line i podpisanie go w dowolnej gminie (zapamiętaj nr wniosku).
 • Pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny.
 • Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.

Z własnego doświadczenia wiem, że najszybszym i najprostszym sposobem jest wypełnienie wniosku przez Internet i wybranie się z nim urzędu miasta/gminy, gdzie miłe panie w biurze w ciągu chwili przekształcą go we wniosek elektroniczny.  Mimo wszystko odradzam zakładanie działalności w gminach, gdzie wszystkie dokumenty trzeba wypełniać od nowa, a to zajmie nam kolejne 1 do 2 godzin. Na szczegółowe wypełnienie wniosku krok po kroku przeznaczę oddzielny wpis.

Przedsiębiorca może rozpocząć pierwszy biznes i podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis. Ale może też ją rozpocząć później, we wskazanym konkretnie terminie. Zaświadczeniem o wpisie do CEIDG jest wydruk ze strony internetowej tejże ewidencji.

Należy pamiętać, że rejestracja w CEIDG jak i rozpoczęcie działalności jest wolne od jakichkolwiek opłat. Faktury czy polecenia zapłaty otrzymane od listonosza lub kuriera już w trakcie działania to po prostu próby wyłudzenia pieniędzy. Nawet faktury i listy wyglądające najbardziej poważnie to oszuści, nie dajmy się nabrać! (przykładowa faktura po lewej)

ZUS a działalność gospodarcza

Najpóźniej do siedmiu dni od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności koniecznym jest zgłoszenie w odpowiednim oddziale ZUS kwoty do odprowadzania składek. Jeśli nasza nowo powstała firma jest jedynym zajęciem, wtedy składamy formularz ZUS ZUA, a  w  przypadku, gdy jesteśmy zatrudnieni na etat w innym przedsiębiorstwie, wypełniamy formularz ZUS ZZA. Niezbędne formularze znajdziesz na stronie ZUS, klikając zakąłdkę: FORMULARZE ZUS

Należy pamiętać, że w przypadku, gdy w rodzinie działalność zakłada współmałżonek, a drugi pozostaje bezrobotny (nierejestrowany) musimy zgłosić taką osobę pod swoje ubezpieczenie zdrowotne, bo inaczej zostanie bez żadnej asekuracji.

Na dzień dzisiejszy, kiedy płacę pomniejszony ZUS (bo działalność gospodarczą prowadzę dopiero od pół roku), wynosi on obecnie:

– ubezpieczenie społeczne 160,43 zł

– ubezpieczenie zdrowotne 278,40 zł

Ubezpieczenia chorobowego nie opłacam, dlatego to są koszty które ponoszę każdego miesiąca plus oczywiście księgowa – 100 zł z VAT. Co daje nam w sumie 518,83 zł