NIP czy PESEL – co jest identyfikatorem podatkowym ?

Na  początku 2012 roku wszyscy podatnicy zostali podzieleni na dwie grupy, tak więc istnieją dwa identyfikatory podatkowe dzielące się na:

1. numer PESEL –  w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług (płatnik VAT);

2. numer NIP –  w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.

Tak więc 1 stycznia 2012 roku nasz NIP przeszedł w „tryb uśpienia” i jako osoby fizyczne posługiwaliśmy się przy rozliczeniach z Urzędem Skarbowym numerem PESEL. Jednak przy rejestracji działalności nasz numer identyfikacji podatkowej się uaktywnia i od tej pory będzie nam bardzo potrzebny (do faktur, ale o tym w FAKUROWANIE).

Osoby fizyczne rozpoczynające działalność gospodarczą, które podlegają wpisowi do (CEIDG), zgłoszenie identyfikacyjne potrzebne do uzyskania NIP składają w ramach wniosku o wpis do CEIDG. Jest to formularz CEIDG-1. CEIDG przesyła odpowiednie dane w nim zawarte do urzędu skarbowego wskazanego przez przedsiębiorcę. Powinno to nastąpić nie później niż w dniu roboczym następującym po dokonaniu wpisu. Informację zwrotną o NIP nadanym przedsiębiorcy naczelnik urzędu skarbowego ma obowiązek niezwłocznie przekazać do CEIDG (przykładowa decyzja NIP).

Po otrzymaniu takiej decyzji należy ją zachować, gdyż w sumie jak każdy jest to ważny dokument, który może się przydać w przyszłości. Bo nigdy nie wiemy co może się nam przydać.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *